Studio interaktivního designu

Grafický & interaktivní design, webdesign.

zaparkujto.cz

Vizuální identita zaparkujto.cz

Návrh vizuální identity pro mobilní parkovací aplikaci.

Navržené logo vychází ze 3 prvků

  1. mapa s rozmístěním parkovišť, která se stala výchozí pro použití různě velkých bodů
  2. parkoviště se svým pravidelným rozmístěním parkovacích stání, které dává logu pravidelný rastr
  3. SHARE ikona symbolizující sdílení parkovacích míst

Logo nemá stálý tvar, je navrženo jako dynamické, velikost jednotlivých bodů se může pro různé aplikace měnit, v elektronických médiích může být i animované. Základní stylizované písmeno P je pouze výchozím bodem, při použité stejného rastru bodů můžeme vytvořit v podstatě jakýkoli tvar.