Studio interaktivního designu

Grafický & interaktivní design, webdesign.

Auradesign

Návrh loga, prezentačních tiskovin a webu pro nově vznikající designové studio Auradesign.

Logo je do určité míry dynamické, aura nemá stálou podobu ale může se libovolně měnit, jak můžete vidět nazanačeno níže. Pro použití na webu právě vyvíjíme auru animovanou.

Spolu se samotným logem studia jsme navrhovali i produktové logo pro designové svítidlo Edie.

Pro návrh webu jsme potřebovali Edieho foto. Bohužel tento byl ještě ani ne ve fázi funkčního prototypu, tudíž nebylo co fotit a na řadu přišlo 3D. Abychom si trochu ulehčili práci, moc jsme to s 3D MAXem nepřeháněli a raději render prohnali photoshopem.