Studio interaktivního designu

Grafický & interaktivní design, webdesign.

Rekupera

Rekupera

Komplexní řešení vizuálního stylu firmy Rekupera, dodavetele pokročilých energetických řešení pro domácnosti.

Hlavním prvkem nové vizuální identity je dynamický motiv soustředěných kruhů. Ty symbolizují nejen ucelenost a uzavřenost systému Rekupera. Díky možnosti měnit počet kruhů představují především práci s energií – s jejími přírůstky a úbytky. Logo jde za hranici běžného užití v rámci vizuální identity, je navrženo jako ovládací prvek mobilní aplikace nebo jako indikátor důležitých hodnot systému.

Kruhy v logu fungují vlastně jako analogový ukazatel. Změnou počtu zvýrazněných kruhů směrem od vnitřního okraje můžeme zobrazit hodnoty jakékoli fyzikální veličiny. Můžeme tak snadno ukázat aktuální výkon solárních panelů, tepelného čerpadla nebo stav nabití baterií.