Studio interaktivního designu

Grafický & interaktivní design, webdesign.

Slovácké divadlo

Vizuální identita Slováckého divadla (nerealizováno)

Účastnili jsme se výběrového řízení na tvorbu nové vizuální identity Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Výběrové řízení jsme nevyhráli, neoficiálně jsme obsadili druhé místo. Prý velmi těsně.

Divadlo nejsou jen herci, režiséři, jevištní technika, více či méně povedená představení. Divadlo jsou také diváci. Diváci dodávají divadlu život. Bez nich je divadlo mrtvé.

Základní tvar loga vychází ze symetrického, pravidelně tvarovaného hlediště, složeného z jednotlivých segmentů - sedaček, lidí. Samotné hlediště však divadlem není, to je pouze jedna část skládačky. Logo vzniká až poté, co se hlediště pomyslně smísí s živým, pulsujícím, až chaotickým jevištěm. Když do sebe tyto 2 části zapadnou, vytvoří jedinečný, pevný celek.

Aby logo, stejně jako samotné divadlo zůstalo živé, vnesli jsme do něj prvek náhody. Stejně jako je představení při každé repríze trochu jiné, mění se i logo. Otáčením a přemisťováním základních stavebních prvků vznikají ve výsledném obrazu nejen vazby (mezi herci a diváky, diváky mezi sebou, herci mezi sebou), ale i proluky (ne vždy se výsledek zalíbí každému). Logo tak symbolizuje neustálou změnu, reaguje na aktuální dění, spolu s divadlem se vyvíjí.