Studio interaktivního designu

Grafický & interaktivní design, webdesign.

re.volt carsharing

re.volt carsharing

Navrhovali jsme identitu pro jeden poněkud netradiční carsharing. Carsharing, který půjčuje elektrická autíčka, ale přitom si nehraje na ekologii. Carsharing, který chce být hlavně zábavný.

Při tvorbě jsme si všimli, že spousta zajímavých slov na "re" nejen začíná, ale i končí. Značka "re" je tak jakýmsi prolnutím dvou souvisejících slov (např. future + revolt = futurevolt). Identita staví převážně na typografii, využívá písmo Idealista od Tomáše Brousila. Samotná značka re. z tohoto písma tvarově vychází, je však zkonstruována ručně.

Důležitou součástí identity je označení aut. Tato jsou sice malá, ale docela živá a jízda v nich je zábavná. Aby si jich každý na první pohled všimnul, rozhodli jsme se je stylizovat jako auta závodní. Výrazné pořadové číslo, evokující startovní pořadí, slouží pro identifikaci auta v mobilní aplikaci, přes kterou si jej zákazník může půjčit.