Studio interaktivního designu

Grafický & interaktivní design, webdesign.

Světlušky

Světluška logo

Světlušky nadpis

Dokud se kolem nic neděje, Světlušky odpočívají. V okamžiku, kdy jejich senzor zaznamená pohyb, Světlušky ožijí, roztáhnou křídla a posvítí na cestu ve tmě.

fáze rozevření křídel
konstrukce křídla
světlušky
ukázka interakce
  • autor konceptu a tvarového řešení: Jolana Vodička Šornerová
  • návrh a řešení elektronické interaktivní části: Hybrid Studio

Světlušky – shluk stropních svítidel reagujících na pohyb

Světlušky jsou navrženy především do dlouhých průchozích prostor. Barva jejich světla se mění podle výšky toho, kdo pod nimi prochází. Prostor se tak naplnuje barevným světelným vlněním a šuměním otevírajících a zavírajících se křídel.

Tvary Světlušek jsou inspirovány formami z říše hmyzu. Zdrojem světla je RGB LED pásek ukrytý uvnitř porcelánového těla, který je spolu s plastovými křídly ovládán Arduinem.