Web/Multimédia

Webové stránky či návrhy aplikací tvoříme dle posledních grafických a technologických trendů. S přihlédnutím k potřebám cílových uživatelů volíme vždy co nejjednodušší a nejpřehlednější řešení.

Samotnému návrhu předchází analýza, která ukáže, kdo je cílovým uživatelem, jaké jsou jeho potřeby a očekávané vzorce jeho chování. Následuje návrh základního konceptu, struktury a wireframes (zjednodušené grafické modely). V další fázi předkládáme grafický návrh, který se upravujeme dle připomínek klienta. Detailní ladění grafiky pak probíhá na hotových funkčních šablonách webu, případně aplikace.

Přístupy na web z mobilních zařízení se již dnes blíží k hranici 30 % a tento trend nadále roste. Proto všechny weby tvoříme s využitím responsivního layoutu, což zajišťuje automatické přizpůsobení obsahu na jakékoli rozlišení.