Grafický design

Zaměřujeme se primárně na korporátní design, který vnímáme jako jeden z hlavních prvků marketingové komunikace. Dobře zvolený grafický styl výrazně přispívá identifikaci firmy a jejímu zviditelnění.

Korporátní design v moderní komunikaci neznamená pouze logo, firemní barvy a písmo. V našem pojetí jej vnímáme jako provázaný systém, který se promítá do všech oblastí činnosti, od vzhledu merkantilií a marketingových materiálů, až po grafickou úpravu obalů či tvar výrobků.

V současné době se snažíme tam, kde je to vhodné, používat principy tzv. dynamické identity, kdy se logo a ostatní materiály mohou dle předem daných pravidel měnit v závislosti na konkrétním užití.